Dva istraživača putuju preko Antarktike kako bi pripremili ljude za izazove Marsa