Maglica supernove Kasiopeje A širi se neravnomjerno