Daleka strana našega Mjeseca ima čudnu simetriju, evo zašto