Kriosfera Zemlje smanjuje se za 87 000 kvadratnih kilometara godišnje