Vaonisova Hyperia – 45.000 eura vrijedan futuristički hibrid teleskopa i kamere