Čini se da su supernove i život na Zemlji blisko povezani