Nova teorija dovodi u pitanje postojanje crnih rupa