Prvo sveučilište koje je priznalo UAP kao legitiman objekt akademskog istraživanja