Nova NASA-ina vizualizacija prikazuje veliku erupciju zvijezde Eta Carinae