Stonehengeovo kamenje nastalo je u vrijeme kada su dinosauri hodali Zemljom