Novi eksperiment pruža važne uvide u misterij visoke temperature Sunčeve korone