Nove spoznaje sugeriraju da se galaksije ‘gase’ iznutra prema van