Naša galaksija dom je za preko 200 milijardi planeta poput Zemlje, jesu li naseljeni?