Deklasificirani dokumenti američke mornarice otkrivaju razvoj naprednog oružja