Istraživanje pružilo nove uvide u proces nastanka kontinenata