Ključni spojevi za život pronađeni u dubokom svemiru