Ulaz u unutarnji Mars; HiRISE kamera uočava masivnu cijev lave na Crvenom planetu