Indijski znanstvenici rade na uređaju za uzgoj mikroba u svemiru