Otkriven divovski ihtiosaur iz doba srednjeg trijasa