‘Nevidljivi’ potres bio je izvor misterioznog tsunamija