Prema znanstveniku, gljive mogu međusobno komunicirati koristeći do 50 “riječi”.