Astronomi planiraju sa ogromnim zrcalima promatrati rub svemira