Video pokazuje kako je Antarktika bila spojena s ostalim kontinentima