Novi fosilni dokazi sugeriraju da je život na Zemlji započeo 300 milijuna godina ranije?