Arheolozi će skenirati Veliku piramidu u Gizi pomoću kozmičkih zraka