Supernova koju su vidjeli kineski astronomi iz 12. stoljeća identificirana u dubokom svemiru