Hubble uočio galaktički ‘par u svađi’ tijekom ‘kozmičkog plesa’