Drevno, 3600 godina staro naselje otkriveno na Arapskom poluotoku