Istraživači vjeruju da su pronašli najsnažniji akcelerator kozmičkih čestica u našoj galaksiji