Dvije strukture kontinentalnih razmjera u Zemljinom plaštu mogle bi objasniti geologiju Afrike