Nova kozmička karta otkriva 540 zvijezda i planeta