‘Sjena’ kozmičkog vodenog oblaka otkriva temperaturu mladog Svemira