Nova optička tehnologija mogla bi se koristiti za brisanje pamćenja