Nove slike galaksija otkrivaju grčevit početak Svemira