Zašto naše Sunce 70 godina nije imalo sunčeve pjege