Kinesko istraživanje promijenilo je naše razumijevanje Ia Supernove