Svemirska navigacija pomoću x-zraka mrtvih zvijezda