Demonstracija nove rakete za istraživanje dubokog Svemira