Prostor-vremenski kristali rješavaju desetljećima staru dilemu