Ovih dana možemo promatrati meteorsku kišu Akvarida