Nova tehnologija koja iz zraka može ukloniti i do 99% ugljikovog dioksida