Nove snimke otkrivaju potencijalne blatne vulkane na Marsu