DNA istraživanje ukazuje na katastrofičan događaj prije 200 000 godina?